วันที่ 19 มิถุนายน 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมกระตุ้นและติดตามการจัดทำบัญชีกลุ่มเป้าหมาย โครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือน ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรติ (19/06/2567)
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ประชุมติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต สหกรณ์การเกษตรตำบลท่าแฝก จำกัด เพื่อติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง (01/11/2565)
  วันที่ 4 สิงหาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ โดยนายเชิดชัย ลี้สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมให้บริการ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ (04/08/2565)
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ โดยนายเชิดชัย ลี้สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ติดตามโครงการส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (08/07/2565)
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ โดยนายเชิดชัย ลี้สวัสดิ์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดโครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (27/05/2565)
อ่านทั้งหมด     

  วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินภาคครัวเรือน ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , ถวายเทียนพรรษา และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา (15/07/2567)
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ ครั้งที่ 7/2567 (11/07/2567)
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (09/07/2567)
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรักษาและยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (09/07/2567)
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางรพีพร กลั่นเนียม รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พร้อมคณะกรรมการประเมินสำนักงานดีเด่น(ขนาดใหญ่) ระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลงพื้นที่ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ (08/07/2567)
อ่านข่าวทั้งหมด     

ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินให้เกษตรกร ประชาชน และผู้สนใจ (03/07/2567)
รายงานประจำปี 2565 (25/12/2566)
รายงานสรุปการถอดบทเรียนต้นทุนอาชีพเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในปีงบประมาณ 2564 (29/11/2564)
กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ (17/11/2564)
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ (17/11/2564)
Road Map กิจกรรมขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (17/11/2564)
แนวการปฏิบัติงานของกองกำกับการสอบบัญชีสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (17/11/2564)
แนวทางการแนะนำเกี่ยวกับการรายงานการทำธุรกรรมของผู้ที่รายงานการทำธุระกรรมกลุ่มสหกรณ์ (17/11/2564)
รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีเพื่อสะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการ ฯ" (17/11/2564)
ระเบียบนายทะเบียน ว่าด้วยการสอบบัญชีกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2562 (17/11/2564)
อ่านทั้งหมด     

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2567 (29/05/2567)
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย เดือนเมษายน 2567 (09/05/2567)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน (22/04/2567)
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (10/04/2567)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ (09/04/2567)
อ่านทั้งหมด     
 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงานตรวจบัญชี ฯ
สารสนเทศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
      Intranet
      อัตรากำลัง


FONTSIZE
อธิบดีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
นางสาวอัญมณี ถิรสุทธิ์
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6

นางสาวกัลยาณี แซ่ตั้ง

ผู้อำนวยการสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6

นางสมัชญา สุปัญญา
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์อุตรดิคถ์

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ © สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์ 200 หมู่ 9 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. 055-428291 และโทรสาร 055-428291 Email :
[email protected]
| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | คำสงวนลิขสิทธ์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
| แสดงการปฏิเสธความรับผิด |
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel